privacy statement


Algemeen
Ondanks alle inspanningen kan Van Der Wal B.V niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, correct en te allen tijde up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld.

Van Der Wal B.V en andere websites
Van Der Wal B.V is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo’n link. Van Der Wal B.V behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.

Privacy verklaring
Van Der Wal B.V is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Van Der Wal B.V houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Van Der Wal B.V te Duiven.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening, wanneer u een dienst van Van Der Wal B.V afneemt of anderszins contact heeft met Van Der Wal B.V , legt Van Der Wal B.V gegevens vast. Van Der Wal B.V gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om klanten van haar (nieuwe) diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht Van Der Wal B.V rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe, aanvullende diensten kunt u uw gegevens laten blokkeren door het feedback formulier volledig in te vullen.

Gebruik van de Van Der Wal B.V website
Door het gebruik van deze site bestaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met Van Der Wal B.V voor het doel van het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking. Van Der Wal B.V houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website.

Wettelijke aansprakelijkheid
Van Der Wal B.V neemt afstand van alle
wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.